Press

Digitekets plattform för fortbildning och inspiration för (främst) biblioteksmedarbetare finns nu en artikel om Ordet och handen, med några lärdomar från det senaste projektet där vi besökt dagliga verksamheter tillsammans med Stockholms stadsbibliotek. Här kan du läsa.

Myndigheten för tillgängliga medier skrev en fin artikel om oss i deras tidning Läsliv, här kan du läsa hela temanumret om taktil läsning, artikeln om Ordet och handen finner du på sidorna 6-9.

I höstas besökte vi Stadsbiblioteket i Halmstad och workshopade med barnbibliotekarierna. Vi fick även äran att medverka i deras intressanta läsfrämjandepodd Läs för mig! Här kan du lyssna på podden, Ordet och handen är med i avsnitt 28.