På gång och Press

Taktila boksamtal för att introducera biblioteket? Arbetar du på en daglig verksamhet i Stockholm? Eller med någon annan verksamhet som vänder sig till personer med funktionsvariation? Tycker att dina deltagare/elever skulle kunna ha en bättre kontakt med ert lokala bibliotek?

Eller arbetar du själv med tillgänglighetsfrågor på ett av biblioteken inom Stockholms stadsbibliotek (SSB)? Och skulle vilja hitta en bra sätt att introducera/etablera kontakt med målgruppen?

Under maj-oktober 2022 finns det möjlighet att vara med i ett projekt där Ordet och handen, tillsammans med en bibliotekarie från SSB, åker på besök hos exempelvis en daglig verksamhet och håller ett taktilt boksamtal med en grupp där. Kontakt etableras med den lokala bibliotekarien under samtalet och hen bjuder sedan in samtalsgruppen till ett biblioteksbesök utformat i enlighet med deras behov. Hör av er om du tycker att det verkar intressant, du hittar kontaktuppgifter under rubriken Kontakt/beställ.

***

Myndigheten för tillgängliga medier skrev en fin artikel om oss i deras tidning Läsliv, här kan du läsa hela temanumret om taktil läsning, artikeln om Ordet och handen finner du på sidorna 6-9.

I höstas besökte vi Stadsbiblioteket i Halmstad och workshopade med barnbibliotekarierna. Vi fick även äran att medverka i deras intressanta läsfrämjandepodd Läs för mig! Här kan du lyssna på podden, Ordet och handen är med i avsnitt 28.