Om projektet

Vår utgångspunkt är att taktil upplevelse och kommunikation skapar nya tankebanor och fungerar oberoende av såväl språkliga som kognitiva och fysiska hinder. Taktil upplevelse är dessutom fri från gemensamma referenser och värderingar vilket innebär mindre ”risk” för att känna att man gör ”fel” när man läser eller kommunicerar taktilt än när man kommunicerar verbalt eller visuellt.

Målet med projektet är att ta fram ett verktyg/en verktygslåda för bibliotek som främjar läsförståelse och underlättar kommunikationen kring litteratur, för att i förlängningen höja litteraturkunnigheten bland barn och unga med olika bakgrund och olika förutsättningar.

Svårt att tala om litteratur

Tänk dig att du tycker att det är läskigt att prata om olika skönlitterära texter du läst. Du kanske har olika språkliga begränsningar – kanske för att du är ett barn, eller för att du har ett annat modersmål? Eller så har du någon form av funktionsvariation som begränsar dig? Eller så är du helt enkelt bara inte van, tycker att det verkar svårt och krångligt.

Kan det finnas en metod som underlättar

Men tänk om du trots dina begränsningar verkligen skulle vilja kunna diskutera litteratur med andra? Och tänk om det då fanns en metod som gjorde det möjligt att hitta en ingång in i texten via andra medel än de gängse: det analytiska språket som till exempel används på litteraturvetenskapen på universiteten? 

Hur det började

Ungefär där, i dessa funderingar, börjar vår undersökning. Truls Nord, konstnär och fotograf och Carina Söe-Knudsen, informationsdesigner och illustratör har tidigare arbetat tillsammans med taktilt fotografi och i samband med det arbetet föddes tanken att efter fotografierna ta sig an litteraturen; att låta den litterära upplevelsen få gå direkt in i vårt sensoriska system som en metod för att tillgängliggöra den även för någon som inte har ett helt naturligt och avslappnat förhållningssätt till litteratursamtal/analys.

Vilka vi samarbetar med

Kontakter knöts med Begripsam, samt Högdalsenheten vid Stockholms stadsbibliotek. Jessica Pellegrini, mångårig biblioteksmedarbetare, nu frilansande kulturarbetare/projektledare, kopplades till projektet för att hålla i kontakten med biblioteken och bidra vid både workshops och dokumentation/administration. Ansökan skickades in till Kulturrådet som till vår stora glädje beslutade sig för att bevilja och from september 2019 är vi så officiellt igång!

Vad vi har gjort under det första året i projektet och vad vi gör under år två

Under år ett i projektet höll vi ett antal workshops där vi träffade barn, unga vuxna och personer med olika funktionsvariationer. Tillsammans med våra deltagare i workshopsen och representanter från Stockholms stadsbibliotek, arbetade vi oss fram till hur en taktil verktygslåda, som skulle kunna användas av till exempel bibliotek som ett stöd/inspiration vid boksamtal, kunde vara utformad. Vi tog fram en prototyp av verktygslådan och skrev en handledning. Vi skapade ett taktilt konstverk som utgick från en dikt av Olof Lagercrantz och som var tänkt att ställas ut på Stadsbiblioteket och Östberga bibliotek i samband med Världspoesidagen den 21/3, men på grund av Covid 19-restriktioner fick utställningen ställas in.

Under projektets andra år, tar vi fram ett antal färdiga verktygslådor, kompletterar handledningen med korta instruktionsfilmer och åker runt i landet och presenterar metoden.


Hemsidans upplägg
  • Under Filmer får ni följa med under ett antal workshops och se hur vi arbetat fram verktygslådan.
  • Under Metod kan ni läsa om hur vi tänkt när vi designat workshopsen och vilka reflektioner vi gjort efteråt.
  • Under Om oss ser ni hur vi ser ut och kan läsa mer om våra bakgrunder.
  • Under Ordet och handen på Instagram ser ni vårt instaflöde och hittar länk för att följa oss även där.

VÄLKOMNA!