Om oss

Ordet och handen pågår 2019–2021 med finansiering av Kulturrådet. Projektet ägs av Begripsam och drivs i samarbete med Högdalsenheten vid Stockholms stadsbibliotek. Projektgruppen består av:
Carina Søe-Knudsen

Carina Søe-Knudsen

Bilder, bilder och åter bilder är det jag med entusiasm och glädje ägnar stor del av min tid åt. Bilder som är informativa, instruerande, dekorativa, pedagogiska eller taktila. 

Sedan 1998 har jag formgett taktila bilder åt MTM (Myndigheten för tillgängliga medier, tidigare TPB) Idag arbetar jag mest med visuella bilder. Hur kan vi göra vårt samhälle mer tillgängligt med hjälp av bilder? Hur kan bilder hjälpa oss att kommunicera bättre i olika situationer? Hur kan man underlätta inlärning med hjälp av bilder? Det är frågor jag ständigt bär med mig in i olika projekt.

Jag deltog även i Taktil foto med Truls Nord.

I just detta fantastiska projekt fokuserar jag på frågan: Hur kan vi inspirera och öppna upp för kommunikation med hjälp av olika taktila upplevelser?

Taktilt arbetsmaterial och metodutveckling är min huvuduppgift i detta projekt.

Jessica Pellegrini

Jessica Pellegrini

Jag har en brokig bakgrund…
På 90-talet arbetade jag som som kostymör för teater och tv, på 00-talet utbildade jag mig till och arbetade som gymnasielärare i svenska och drama och under 10-talet har jag arbetat på Stockholm stadsbibliotek som bokbussbibliotekarie, samordnare och projektledare.

Numera är jag frilansande kulturarbetare med litteraturfrämjande på olika sätt som min ledstjärna (jag arrangerar bokfester, bokdramakollon, föreläser om sagostunder och högläsning, läser in ljudböcker och, förstås, tar fram taktila verktygslådor!).

Min roll i ”Ordet och handen” är bidra med pedagogisk kompetens vid workshops och i skapandet av handledningen, att sköta viss del av administrationen och sociala medier samt att vara en länk mellan projektet, bibliotekarierna och barnen. 

Vill du veta mer om mig och vad jag arbetar med, följ mig gärna på Instagram på @kulturtantpellegrini

Truls Nord

Som konstnär och fotograf arbetar jag med fotografi, installation, video och taktilitet.

Det som driver mig i mitt konstnärskap och i mina samarbetsprojekt är att skapa någon form av kontakt mellan betraktaren/deltagaren och… det där som är så svårt att förklara med ord; det som får oss att uppleva oss själva som en del av altet, det vi upplever genom fokuserad närvaro i det vi gör och det vi känner. 

Taktil upplevelse är ett eget språk som vi alla förstår och som därför kan användas för att kommunicera det vi alla har i oss, oberoende av kulturella eller etniska referenser.

Att arbeta med detta är för mig inte bara intressant utan först och främst djupt tillfredsstillande!

Bland mina tidigare samarbetsprojekt som har anknytning till Ordet och handen är Taktil foto och Sinnenas parkour. Information om dessa finns på hemsidan till FLUST.
Om Taktil foto pratade jag i en TEDx Talk 2016.