Filmer

Här kan ni följa hur vi arbetat fram metod och material till de taktila boksamtalen. I samtliga fall är det Jessica och Carina som leder workshopsen, Truls filmar och Tommy från Begripsam är med som representant från projektgruppen i den mån han har haft möjlighet.

Workshop med vuxna synskadade

Här följer tre korta filmer från samma workshop.
Vi valde att ha samma upplägg och samma text som under workshopen med Uno, Peder och Rebecka (nedan); även denna gång läste vi ”Havet låter på ett särskilt sätt” av Barbro Lindgren.

Vi bad deltagarna att välja brickor som de gillade/inte gillade.
Precis som innan uppehöll vi oss sedan en stund vid platsen där dikten utspelade sig.

Samtalet mellan Tommy, Doaa och Gabriella handlade om helt andra saker än under den första workshopen – stränder med silkeslen sand som plötsligt känns sylvass, till exempel.

Workshop med vuxna med kognitiva svårigheter

I den här workshopen arbetade vi hela tiden med samma dikt: ”Havet låter på ett särskilt sätt” av Barbro Lindgren (till skillnad från de andra worshoparna, där vi gjort flera korta övningar kring olika dikter). Först valde vi materialbrickor som representerade det vi tyckte om och sedan något vi inte tyckte om. Efter den korta pausen fortsatte vi och funderade över platsen där dikten utspelade sig. Tommy från Begripsam samtalar med Uno, Peder och Rebecka.

Check-in

Här ser ni Tommy från Begripsam och Christina, Lisa och Caroline från Stockholms stadsbibliotek checka in genom att välja ett taktilt material som motsvarade deras sinnesstämning just då. När workshopen var över, checkade vi ut på samma sätt och med samma instruktion.

Under ett rabarberblad

Bibliotekarierna Olga, Christina, Lisa och Tommy från Begripsam lyssnar på Under ett rabarberblad av Lena Sjöberg och berättar om deras olika material som de valt med utgångspunkt i olika känslor, både positiva och negativa, som dikten framkallat hos dem.

Workshop med 5-åringar

Vi inleder alltid workshopen med att checka in. Här ser ni Liona, Carmen, Sasha, Ruth, Kilian och Vivan från Förskolan Smått och gott berätta om hur det kändes för dem i magen när de var på väg till oss.

Workshop med 12-åringar

När vi hade läst dikten ”Tillsammans” av Mårten Melin, fick våra deltagare instruktionen att välja någon av personerna i dikten, försöka tänka sig in i dennes situation och sedan hitta ett eller flera taktila material som motsvarade hur personen kände sig. Här får ni ta del av när Emili, Anahit, Tanweer, Elias, Ikhbayar och Filip från Östbergaskolan resonerar och funderar.